Myanma - 25-01-11 355

Những chiếc xe với hình dáng độc đáo, cũ kỹ...được khắc phục, gia công phần bên ngoài để chở khách rất phổ biến ở Myanmar bởi chính sách cấm vận và đóng cửa. Sau khi mở cửa hàng loạt những hãng xe đời mới đang nhanh chóng nhập khẩu vào đất nước này!http://www.thamhiemvietnam.com/du-lich/c-60/Du-lich-Myanmar.html
Read more…
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Tripatini to add comments!

Join Tripatini