Chùa Vàng Shwedagon - Yangon - Myanmar

Buổi tối là thời gian các phật tử Myanmar đến hành lễ tại chùa rất đông!http://thamhiemvietnam.com/du-lich/183/Tour-ghep-Myanmar-|-KYAIKHTIYO---BAGO---YANGON---4-ngay.html
Read more…
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Tripatini to add comments!

Join Tripatini