da_lat_vietnam_vptdalat mountains (4)

Cáp Treo và Đồi vọng cảnh : Ngọn đồi cao 1500m so với mực nước biển để quýkhách có thể ngắm toàn cảnh thành phố Đà Lạt. Có hệ thống cáp treo dài 2300m đưa quý khách thăm ngôichùa lớn nhất Đà Lạt
Read more…
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Tripatini to add comments!

Join Tripatini