Location

Thamel, Kathmandu


Birthday:

February 4